top of page
USING ONLINE SOURCES - PT 2

Wed, 12 May

|

Online Zoom Workshop.

USING ONLINE SOURCES - PT 2

Do you want to find out more about researching the story of a place? This relaxed and informative online workshop builds upon the learning of the Using Online Sources Pt 1 workshop. It will teach you how to access online historical, archaeological, folkloric records to build up a story of place.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

12 May 2021, 14:00 – 15:30

Online Zoom Workshop.

Guests

About the Event

Using the case study of Vinegar Hill, just outside Enniscorthy in Co. Wexford (which was the last stand of Wexford rebels of 1798), this online workshop will show you how to access online historical, archaeological, folkloric and other records to build up a story of a place.

This online workshop is part of the HISTORY HUNTERS training programme provided by the ANCIENT CONNECTIONS PROJECT to support curious individuals and those with an interest in their local history and stories, to develop skills and be mentored to dig further into their community's past, and share what they find effectively. This workshop is a follow up to the previous online sources training module.

This short ONLINE COURSE is one of four FREE modules of training that will equip you with all you need to know about collecting, recording and sharing a treasure trove of history and stories from your square mile. This 'Using Online Sources' workshop, sits alongside three other modules:

- Collecting Oral Histories and Stories

- Sharing Your Research

- Telling your Local Stories to the World.

USING ONLINE SOURCES - PART TWO

On this online course you will hear more about:

- The story of Vinegar Hill, Co. Wexford

- How to research that story online

- Tips and techniques to get the most from searching and researching on the web

- How to avoid research pitfalls by analysing online content

This workshop will be facilitated by Dr. Damian Shiels, Archaeologist and Historian, Abarta Heritage.

During his career, Damian has undertaken and managed numerous heritage-focused projects for private and public bodies in Ireland and Britain and has expertise in public engagement, interpretation, editing and publication. He has published a number of papers and books and presents internationally. Among his previous positions, Damian was a curator at the National Museum of Ireland. He specialises in conflict archaeology and the history of the Irish diaspora.

PLACES ON THIS WORKSHOP ARE FREE, BUT LIMITED, SO BOOKING IS ESSENTIAL.

Gan ddefnyddio astudiaeth Vinegar Hill, ychydig y tu allan i Enniscorthy yn Co. Wexford (sef man safiad olaf gwrthryfelwyr Wexford ym 1798), bydd y gweithdy ar-lein hwn yn dangos i chi sut i gael gafael ar gofnodion hanesyddol, archeolegol, llên gwerin a chofnodion eraill ar-lein i adeiladu a stori am le.

Mae'r gweithdy ar-lein yma yn rhan o raglen hyfforddi a ddarperir gan y prosiect CYSYLLTIADAU HYNAFOL i gefnogi unigolion chwilfrydig a'r rhai sydd â diddordeb yn eu hanes a'u straeon lleol, i ddatblygu sgiliau a chael eu mentora i gloddio ymhellach i orffennol eu cymuned, a rhannu'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn effeithiol. Mae'r gweithdy yma yn ddilyniant i'r modiwl hyfforddi ffynonellau ar-lein blaenorol.

Mae'r gweithdy AR LEIN byr hwn yn un o bedwar modiwl hyfforddi AM DDIM a fydd yn meithrin sgiliau sydd angen arnoch er mwyn casglu, recordio a rhannu trysorfa o hanes a straeon o'ch milltir sgwâr. Mae'n eistedd ochr yn ochr â thri modiwl arall:

- Casglu Hanesion a Storiâu Llafar

- Rhannu Eich Ymchwil

- Traddodi eich Storiâu Lleol i'r Byd

DEFNYDDIO FFYNONELLAU AR-LEIN - RHAN DAU

Ar y cwrs ar-lein hwn byddwch yn dysgu mwy am:

- Hanes Vinegar Hill, Co. Wexford

- Sut i ymchwilio i'r stori honno ar-lein

- Awgrymiadau a thechnegau i gael y gorau o chwilio ac ymchwilio ar y we

- Sut i osgoi peryglon ymchwil trwy ddadansoddi cynnwys ar-lein

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei hwyluso gan Dr. Damian Shiels, Archeolegydd a Hanesydd, Abarta Heritage.

Yn ystod ei yrfa, mae Damian wedi rheoli nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ar gyfer cyrff preifat a chyhoeddus yn Iwerddon a Phrydain ac mae ganddo arbenigedd mewn ymgysylltu â'r cyhoedd, dehongli, golygu a chyhoeddi. Mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau a llyfrau ac mae'n darluthio yn rhyngwladol. Ymhlith ei swyddi blaenorol, roedd Damian yn guradur yn Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon. Mae'n arbenigo mewn archeoleg gwrthdaro a hanes y diaspora Gwyddelig.

MAE'R GWEITHDY AM DDIM, OND CYFYNGIR Y LLEOEDD, FELLY MAE ARCHEBU LLE YN HANFODOL. 

Tickets

Price

Quantity

Total

 • WORKSHOP PLACE

  €0.00

  This ticket will provide you with a zoom address for accessing and participating in this online workshop. Here it is: https://us02web.zoom.us/j/89530662935?pwd=Um5UMmdaMDJ1Q2E4QWdBQnJpeG1wQT09 Please keep this safe. We look forward to seeing you.

  €0.00

  0

  €0.00

Total

€0.00

Share This Event

bottom of page