top of page
USING ONLINE SOURCES - PT 1

Wed, 05 May

|

Online Zoom Workshop.

USING ONLINE SOURCES - PT 1

Ever fancied spending hours with an archive full of history and stories? This relaxed and informative online workshop will teach you how to find what you’re looking for and access information held on online archival databases.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

05 May 2021, 14:00 – 15:30

Online Zoom Workshop.

Guests

About the Event

This online workshop is part of the HISTORY HUNTERS training programme provided by the ANCIENT CONNECTIONS PROJECT to support curious individuals and those with an interest in their local history and stories, to develop skills and be mentored to dig further into their community's past, and share what they find effectively. No previous experience is necessary.

This short ONLINE COURSE is one of four FREE modules of training that will equip you with all you need to know about collecting, recording and sharing a treasure trove of history and stories from your local area. This 'Using Online Sources' workshop, sits alongside three other modules:

- Collecting Oral Histories and Stories

- Sharing Your Research

- Telling your Local Stories to the World.

This module has a follow on zoom class during our History Hunters Festival with more practical research tips, so look out for other dates too.

USING ONLINE SOURCES

On this online course you will learn:

-  How to plan a research project

-  What online sources are available (general sources for Ireland and Wales)

- How to cite and acknowledge sources

- Tips and techniques to get the most from searching and researching on the web

- How to avoid research pitfalls by analysing online content

This workshop will be facilitated by Dr. Damian Shiels, Archaeologist and Historian, Abarta Heritage.

During his career, Damian has undertaken and managed numerous heritage-focused projects for private and public bodies in Ireland and Britain and has expertise in public engagement, interpretation, editing and publication. He has published a number of papers and books and presents internationally. Among his previous positions, Damian was a curator at the National Museum of Ireland. He specialises in conflict archaeology and the history of the Irish diaspora.

PLACES ON THIS WORKSHOP ARE FREE, BUT LIMITED, SO BOOKING IS ESSENTIAL.

Mae'r gweithdy ar-lein yma yn rhan o raglen hyfforddi a ddarperir gan y prosiect CYSYLLTIADAU HYNAFOL i gefnogi unigolion chwilfrydig a'r rhai sydd â diddordeb yn eu hanes a'u straeon lleol, i ddatblygu sgiliau a chael eu mentora i gloddio ymhellach i orffennol eu cymuned, a rhannu'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn effeithiol. Nid oes angen profiad blaenorol.

Mae'r gweithdy AR LEIN byr hwn yn un o bedwar modiwl hyfforddi AM DDIM a fydd yn meithrin sgiliau sydd angen arnoch er mwyn casglu, recordio a rhannu trysorfa o hanes a straeon o'ch milltir sgwâr. Mae'n eistedd ochr yn ochr â thri modiwl arall:

- Casglu Hanesion a Storiâu Llafar

- Rhannu Eich Ymchwil

- Traddodi eich Storiâu Lleol i'r Byd

Bydd pob modiwl yn cael ei ailadrodd ddwywaith yn ystod ein GWYL HELWYR HANES i'ch galluogi i gwmpasu pob un, felly cadwch lygad am ddyddiadau eraill hefyd.

DEFNYDDIO FFYNONELLAU AR-LEIN

Ydych chi erioed wedi ffansio treulio oriau....neu hyd yn oed ddyddiau mewn llyfrgell hynafol neu gydag archif yn llawn hanes a straeon? Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu sut i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano a chyrchu'r wybodaeth p'un ai mewn llyfrau ac archifau neu ar gadw mewn cronfeydd data ar-lein. Bydd hon yn sesiwn hamddenol ac addysgiadol ar lein.

Mae gan y modiwl hwn weithdy dilynol ar lein yn ystod ein Gŵyl Helwyr Hanes gyda sgiliau ymchwil ymarferol pellach, felly cadwch lygad am ddyddiadau eraill hefyd.

Ar y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu:

- Sut i gynllunio prosiect ymchwil

- Pa ffynonellau ar-lein sydd ar gael

- Pa ffynonellau cyhoeddedig sydd ar gael ac yn berthnasol

- Sut i asesu ffynonellau a'u gwerthuso

- Sut i ddyfynnu a chydnabod ffynonellau

- Sut i osgoi peryglon ymchwil trwy ddadansoddi cynnwys ar-lein

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei hwyluso gan Dr. Damian Shiels, Archeolegydd a Hanesydd, Abarta Heritage.

Yn ystod ei yrfa, mae Damian wedi rheoli nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ar gyfer cyrff preifat a chyhoeddus yn Iwerddon a Phrydain ac mae ganddo arbenigedd mewn ymgysylltu â'r cyhoedd, dehongli, golygu a chyhoeddi. Mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau a llyfrau ac mae'n darluthio yn rhyngwladol. Ymhlith ei swyddi blaenorol, roedd Damian yn guradur yn Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon. Mae'n arbenigo mewn archeoleg gwrthdaro a hanes y diaspora Gwyddelig.

MAE'R GWEITHDY AM DDIM, OND CYFYNGIR Y LLEOEDD, FELLY MAE ARCHEBU LLE YN HANFODOL. 

Tickets

Price

Quantity

Total

 • WORKSHOP PLACE

  €0.00

  This ticket will provide you with a zoom address for accessing and participating in this online workshop. Here it is: https://us02web.zoom.us/j/81056444404?pwd=TGg1aVBVUzFBaWVqTXFvTHpCYy9ydz09 Please keep this safe. We look forward to seeing you!

  €0.00

  0

  €0.00

Total

€0.00

Share This Event

bottom of page