top of page
TELLING YOUR LOCAL STORIES TO THE WORLD (2)

Thu, 13 May

|

Online Zoom workshop

TELLING YOUR LOCAL STORIES TO THE WORLD (2)

On this story-packed, practical workshop you’ll learn to sift the wheat from the chaff of the story, boil it down to its essence and spin it into an unforgettable yarn! In this relaxed, interactive, fun-filled session, we'll also explore how to share stories through simple films captured by phone.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

13 May 2021, 14:00 – 17:00 BST

Online Zoom workshop

Guests

About the Event

This is a workshop provided by the ANCIENT CONNECTIONS PROJECT to support curious individuals and those with an interest in their local history and stories, to develop skills and be mentored to dig further into their community's past, and share what they find effectively. No previous experience is necessary.

This workshop is one of four FREE modules of training that will equip you with all you need to know about collecting, recording and sharing a treasure trove of history and stories from your square mile. It sits alongside three other modules:

- Collecting Oral Histories and Stories

- Using Online Sources (part I and II)

- Sharing Your Research.

Each module is supported by an informative, downloadable resource pack.

This module is repeated twice during our HISTORY HUNTERS FESTIVAL.

TELLING YOUR LOCAL STORIES TO THE WORLD

So, it’s time to share that treasure-trove of stories, history and information you’ve gathered about your locality with your friends, colleagues, visitors, customers... the world! But how? On this story-packed, practical workshop you’ll learn to sift the wheat from the chaff of the story, boil it down to its essence and spin it into an unforgettable yarn! We’ll even explore how to share stories through simple short films captured by phone! This will be a relaxed, interactive and fun session.

On this half day course you will learn:

- How to turn facts into engaging story snippets

- How to craft a story for telling

- Practice sharing information through telling

- Learn to create short, engaging videos using smartphone technology

This workshop will be facilitated by Angharad Wynne, Abarta Heritage

Angharad has over twenty years experience working internationally as a marketing and communications consultant in the culture, heritage and tourism fields. She has a background in history and archaeology and is a published writer and professional storyteller. She regularly works with communities to develop their skills in gathering and communicating their history and stories, particularly in a tourism context.

PLACES ON THIS WORKSHOP ARE FREE, BUT LIMITED TO 30, SO BOOKING IS ESSENTIAL

Gweithdy yw hwn a ddarperir gan y prosiect CYSYLLTIADAU HYNAFOL i gefnogi unigolion chwilfrydig a'r rhai sydd â diddordeb yn eu hanes a'u straeon lleol, i ddatblygu sgiliau a chael eu mentora i gloddio ymhellach i orffennol eu cymuned, a rhannu'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn effeithiol. Nid oes angen profiad blaenorol.

Mae'r cwrs HANNER DIWRNOD hwn yn un o bedwar modiwl hyfforddi AM DDIM a fydd yn meithrin sgiliau sydd angen arnoch er mwyn casglu, recordio a rhannu trysorfa o hanes a straeon o'ch milltir sgwâr. Mae'n eistedd ochr yn ochr â thri modiwl arall: Casglu Hanesion a Storiâu Llafar

- Defnyddio Ffynonellau Ar-lein (Rhan I a II)

- Rhannu Eich Ymchwil.

Cefnogir pob modiwl gan becyn adnoddau y gellir ei lawrlwytho, sy'n llawn gwybodaeth.

Mae'r modiwl hwn yn cael ei ailadrodd ddwywaith yn ystod ein GWYL HELWYR HANES.

TRADDODI EICH STORIÂU LLEOL I'R BYD

Felly, mae'n bryd rhannu'r drysorfa honno o straeon, hanes a gwybodaeth rydych chi wedi'u casglu am eich ardal gyda'r byd ... ond sut? Ar y gweithdy ymarferol llawn hwyl hwn, byddwch chi'n dysgu berwi'r stori lawr i'w hanfod a'i adrodd fel meistr! Byddwn hefyd yn arbrofi gyda rhannu straeon trwy greu ffilmiau byr syml a ffôn symudol. Bydd hon yn sesiwn hamddenol, rhyngweithiol llawn hwyl.

Ar y cwrs hanner diwrnod hwn byddwch chi'n dysgu:

- Sut i droi ffeithiau yn bytiau stori atyniadol

- Sut i lunio stori i'w hadrodd

- Ymarfer rhannu gwybodaeth trwy ei draddodi

- Dysgu creu fideos byr, gafaelgar gan ddefnyddio technoleg ffôn symudol

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei hwyluso gan Angharad Wynne, Treftadaeth Abarta

Mae gan Angharad dros ugain mlynedd o brofiad yn gweithio’n rhyngwladol fel ymgynghorydd marchnata a chyfathrebu ym meysydd diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth. Mae ganddi gefndir mewn hanes ac archeoleg ac mae'n awdur cyhoeddedig a storïwr proffesiynol. Mae hi'n gweithio'n rheolaidd gyda chymunedau i ddatblygu eu sgiliau wrth gasglu a chyfleu eu hanes a'u straeon, yn enwedig mewn cyd-destun twristiaeth.

CYFYNGIR LLEOEDD AR Y GWEITHDY HWN I 30, FELLY MAE ARCHEBU LLE YN HANFODOL

Tickets

Price

Quantity

Total

 • FREE WORKSHOP PLACE

  €0.00

  This ticket includes the Zoom link which you'll use to join and participate in this workshop. Here it is: https://us02web.zoom.us/j/82708889569 Meeting ID: 827 0888 9569 Please keep this safe. We look forward to seeing you.

  €0.00

  0

  €0.00

Total

€0.00

Share This Event

bottom of page