HISTORY HUNTER HUDDLE - NOVEMBER
Mon, 29 Nov | zoom

HISTORY HUNTER HUDDLE - NOVEMBER

As winter draws in, there’s no better time to research local and family history, write articles and blogs, and craft and prepare stories for the telling. Come huddle, share your projects, ideas and get support and inspiration.
Registration is closed

Time & Location

29 Nov 2021, 14:00 – 16:00
zoom

About the Event

HISTORY HUNTERS HUDDLE

Monday 29th November

2pm – 4pm Online (Wales and Ireland)

As winter draws in, there’s no better time to research local and family history, write articles and blogs, and craft and prepare stories for the telling. Our History Hunter Huddles are a sociable online gathering in which we can share updates on research obsessions, blog crafting and story development over cups of tea. It will also be a practical session with a chance to create some space to research, write and ask questions or get tips and support as you go. So light that fire, fill the teapot, gather your research / thoughts / ideas and join us on zoom.

HAID HELWYR HANES

Dydd Llun 29ain Tachwedd

2pm - 4pm Ar-lein (Cymru ac Iwerddon)

Mae’r adeg yma, wrth i'r gaeaf gydio, yn berffaith i ymchwilio hanes lleol a theuluol, ysgrifennu erthyglau a blogiau, a chrefftio a pharatoi straeon i’w hadrodd. Digwyddiad cymdeithasol, ar-lein yw ein Haid Helwyr Hanes, cyfle i rannu diweddariadau ar obsesiynau ymchwil, y gwaith o grefftio blogiau a datblygu straeon dros baned.

Bydd hefyd yn sesiwn ymarferol gyda chyfle i greu rhywfaint o le yn eich diwrnod i ymchwilio, ysgrifennu a gofyn cwestiynau neu gael awgrymiadau a chefnogaeth gyda’ch gwaith. Felly cynnwch y tân, llenwch y tebot, casglwch eich ymchwil / syniadau ac ymunwch â ni ar zoom.

Share This Event