top of page
AN INTRODUCTION TO THE AMBASSADORS AND WELCOMERS PROGRAMME

Tue, 30 Nov

|

zoom

AN INTRODUCTION TO THE AMBASSADORS AND WELCOMERS PROGRAMME

Work in the hospitality industry or simply have a deep interest in local history, heritage and supporting your community? Join us for an hour to learn about the free, content rich Tourism Ambassador and Welcomer training programmes offered via the Ancient Connections Project from February 2022.

Registration is closed
See other events

Time & Location

30 Nov 2021, 14:00 – 15:00 GMT

zoom

Guests

About the Event

“Training as a Tourism Ambassador has been great! I’ve learned such a lot about this area, developed new skills and it been great fun. I’ve also made new friends with shared interests to enjoy the journey with.”

                                                                                                                                                                   ~ Vale of Glamorgan Ambassador 2017

Do you have a passion for your patch – its stories, history, geography, traditions, heritage, landscape? Do you love to share that passion with friends and visitors? Would you like to play a part in developing a sustainable rural economy? If so, you would be a fantastic local tourism ambassador or welcomer, and we’d love to hear from you.

Local tourism Ambassadors bring a place to life for visitors. They meet and greet, share valuable local knowledge and insight and provide an important, free service to tourism businesses and visitors. In addition to being volunteers, they can also be those at the front line of tourism and hospitality: restaurant staff, taxi drivers, local tour operators, accommodation providers etc, who want to deepen local knowledge, increase service to customers and support their communities. However, much time you have, however deep you want to dive, we have a programme to suit your time and needs.

Join us for an hour to learn about the free, content rich training programmes offered via the Ancient Connections Project from February 2022. We’ll also happily respond to questions and queries and share the dates for the first round of training starting next February.

“Mae’r profiad o hyfforddi fel Llysgennad Twristiaeth wedi bod yn un gwych! Rwyf wedi dysgu cymaint am fy milltyr sgwar, wedi datblygu sgiliau newydd a chael llawer o hwyl. Rwyf hefyd wedi gwneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg i fwynhau'r daith gyda nhw.”

                                                                                                                                                                           ~ Llysgennad Bro Morgannwg 2017

Oes gennych chi angerdd am eich milltyr sgwar - ei straeon, hanes, daearyddiaeth, traddodiadau, treftadaeth, tirwedd? Ydych chi wrth eich bodd yn rhannu'r angerdd hwnnw gyda ffrindiau ac ymwelwyr? Hoffech chi chwarae rhan wrth ddatblygu economi wledig gynaliadwy? Os felly, byddech chi'n llysgennad twristiaeth leol neu'n groesawydd gwych, a byddem ni wrth ein bodd yn clywed wrthoch chi. 

Mae Llysgenhadon twristiaeth lleol yn dod â lle yn fyw i ymwelwyr. Maent yn cyfarch a chroesawu, yn rhannu gwybodaeth a mewnwelediad lleol gwerthfawr ac yn darparu gwasanaeth pwysig, am ddim, i fusnesau twristiaeth ac ymwelwyr. Ynghyd a bod yn wirfoddolwyr, gallant hefyd fod y rheini sydd yn rheng flaen twristiaeth a lletygarwch: staff bwytai, gyrwyr tacsi, gweithredwyr teithiau lleol, darparwyr llety ac ati, sydd am ddyfnhau gwybodaeth leol, datblygu eu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogi eu cymunedau. Fodd faint o amser sydd gennych, pa mor ddwfn yr ydych am ddeifio, mae gennym raglen sy'n addas i'ch amser a'ch anghenion.

Ymunwch â ni am awr i ddysgu am y rhaglenni hyfforddi rhad ac am ddim, cyfoethog eu cynnwys, a gynigir trwy'r Prosiect Cysylltiadau Hynafol o fis Chwefror 2022. Byddwn hefyd yn hapus i ymateb i gwestiynau ac ymholiadau a rhannu'r dyddiadau ar gyfer y rownd gyntaf o hyfforddiant a fydd yn cychwyn fis Chwefror nesaf.

Share This Event

bottom of page